Gratis verzending vanaf €50,- | in NL & BE

Voor 00:00u besteld | Morgen in huis

Veilig en achteraf betalen | met Klarna

PRIVACYVERKLARING ENERGIZE GAMES


INLEIDENDE BEPALINGEN

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke draagt de naam Energize Games. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@debeweegpot.nl


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 


De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-02-2021.


SOORTEN, DOELEN, RECHTSGRONDEN EN TERMIJN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Namelijk dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het koppelen van een persoonlijke account aan een gebruiker. Bij het aanmelden op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, uw e-mailadres, uw adres en uw mobiele telefoonnummer. Via de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 jaar opgeslagen.


COOKIES

Verantwoordelijke maakt op haar website nog geen gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 


VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.


Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

DOORGIFTE AAN ANDERE VERWERKERS 

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De mogelijke verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. 


Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


BEVEILIGING 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 


Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in Duitsland.


UW PRIVACYRECHTEN

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@debeweegpot.nl 


Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 


U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@debeweegpot.nl